Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on voimassa 10.11.2023 alkaen.

Voima Store -palvelun tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa (jäljempänä “Tietosuojaseloste”) kerromme, kuinka ja miksi me käsittelemme sinun henkilötietojasi Voima Store -palvelussa (jäljempänä “Palvelu”) seuraaviin tarkoituksiin:

a) Asiakassuhteiden hoitaminen Palvelun asiakkaiden kanssa

b) Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi

c) Riidanratkaisu mahdollisissa kiistatilanteissa

1. Mitä käsitteitä tässä Tietosuojaselosteessa käytetään?

Henkilötiedot tarkoittavat mitä tahansa rekisteröityä koskevaa tietoa tai tietoa, jolla rekisteröity voidaan tunnistaa.

Käsittelijä tarkoittaa henkilöä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Käsittelytarkoitus tarkoittaa syytä, miksi rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Käsittelyn oikeusperusteet kuvataan tietosuoja-asetuksen artiklassa 6.

Oikeusperuste tarkoittaa oikeudellista perustetta, jonka nojalla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Oikeusperusteet kuvataan tietosuoja-asetuksen artiklassa 6.

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan rekisteröidyn henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Rekisterinpitäjä tarkoittaa tahoa, joka vastaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröity on tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö.

Tietosuojaseloste tarkoittaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 13 ja 14 nojalla laadittua dokumenttia, jolla rekisterinpitäjä informoi rekisteröityjä tavoista, joilla rekisterinpitäjä käsittelee heidän henkilötietojansa.

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Voima Gold Oy (Y-tunnus: 2843889-9), joka sijaitsee osoitteessa Bulevardi 5, 00120 Helsinki.

Mikäli sinulla on kysyttävää Tietosuojaselosteeseen liittyen, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse osoitteeseen dpo@voimagold.com.

3. Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi alla lueteltujen käsittelytarkoitusten mukaisesti. Löydät käsittelytarkoituksia koskevista kohdista tietoa siitä, mitä henkilötietojasi me käsittelemme ja millä oikeusperusteella me käsittelemme henkilötietojasi.

3.1. Asiakassuhteiden hoitaminen Palvelun asiakkaiden kanssa

Selite: Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitoa koskeviin tarkoituksiin eli voidaksesi käyttää Palvelua tuotteidemme ostamiseksi.

Rekisteröityjen ryhmät: Palvelua käyttävät asiakkaat

Henkilötietojen ryhmät: perus- ja yhteystiedot sekä maksutiedot

Oikeusperuste: sopimusten täytäntöönpano

3.2. Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi

Selite: Käsittelemme henkilötietoja uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi.

Rekisteröityjen ryhmät: Palvelua käyttävät asiakkaat

Henkilötietojen ryhmät: perus- ja yhteystiedot sekä palveluidemme käyttöä koskevat tiedot

Oikeusperuste: meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti kehitämme palveluitamme. Meidän etumme ylittää rekisteröidyn edun, sillä käsittelemme henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

HUOM! Sinulla saattaa olla oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. oikeuksiasi koskeva kohta).

3.3. Riidanratkaisu mahdollisissa kiistatilanteissa

Selite: Käsittelemme henkilötietoja riidanratkaisutarkoituksiin mahdollisissa kiistatilanteissa.

Rekisteröityjen ryhmät: Palvelua käyttävät asiakkaat

Henkilötietojen ryhmät: perus- ja yhteystiedot, palveluidemme käyttöä koskevat tiedot ja maksutiedot

Oikeusperuste: meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti kehitämme palveluitamme. Meidän etumme ylittää rekisteröidyn edun, sillä käsittelemme henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

HUOM! Sinulla saattaa olla oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. oikeuksiasi koskeva kohta).

4. Mistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja sinulta itseltäsi käyttäessäsi Palvelua ja tarvittaessa julkisista tietolähteistä.

5. Luovutammeko tai siirrämmekö henkilötietojasi muille?

Lähtökohtaisesti emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille muista kuin lainsäädännön tai viranomaisten vaatimuksista.

Me kuitenkin jaamme eli tietosuojatermein siirrämme henkilötietojasi muille osana tavanmukaisia liiketoimiamme käyttäessämme erilaisia digitaalisia palveluita. Käytämme seuraavia henkilötietojen käsittelijöiden tarjoamia digitaalisia palveluita, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä: tietojensäilytyspalvelut (esim. pilvipalvelut) ja viestintäpalvelut (esim. sähköpostit). Siirtäessämme henkilötietoja varmistamme, että siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisten tietosuojasopimusten nojalla.

6. Käsittelemmekö henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella?

Henkilötietojasi voidaan käsitellä kolmansissa maissa EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tilanteissa huolehdimme asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. Euroopan komission vakiolausekkeilla ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

7. Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi seuraavasti:

  • Kun käsittelyn oikeusperusteena on sopimus: henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin meidän välinen sopimussuhteemme on voimassa.

  • Kun käsittelyn oikeusperusteena on meidän oikeutettu etumme: henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi

8. Mitä ovat tietosuojaan liittyvät oikeutesi?

Sinulla voi olla oikeus käyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisia oikeuksia:

Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Sinun oikeutesi voidaan toteuttaa vasta, kun henkilöllisyytesi on varmennettu asianmukaisella tavalla.

Sinulla voi olla oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalakeja.

9. Voiko Tietosuojaselostetta muuttaa?

Voimme yksipuolisesti muuttaa Tietosuojaselostetta. Päivitämme Tietosuojaselostetta tarpeen tullen esimerkiksi silloin, kun lainsäädännössä tapahtuu muutoksia. Muutokset Tietosuojaselosteessa astuvat voimaan välittömästi, kun julkaisemme siitä päivitetyn version verkkosivuillamme.

Mikäli teemme Tietosuojaselosteeseen huomattavia muutoksia tai mikäli sen käyttötapa muuttuu merkittävästi, ilmoitamme sinulle asiasta.